[AVLYST] Kartleggingstur i Granåsen

Foto: Kirsti Mandal

Praktisk info

Dato: 27.05.23

Tidspunkt: 17:00 - 20:00

Adresse: Smistadvegen 3, 7026 Trondheim, Norge

Forening: Trondheim sopp- og nyttevekstforening

Region: Trøndelag

Pris fra: Gratis

Ledere

Terje Osvald Nordvik

907 94 772

teronor@online.no

Arrangementet er stengt for påmelding

Vi inviterer kartleggingsinteresserte til tur i Granåsen

Turen går fra demningen i østre del av Leirsjøen, vestover langs sørsiden av vannet og til Skjefstadbukta.

Området består i all hovedsak av nordlig eksponert, gammel granskog på middels og høy bonitet. Det er generelt fuktig, mulig
også forekomster av kildeskog i bekkedaler i vestre del. Innslaget av liggende død ved er varierende, stedvis stort. Det er et bra potensial for sjeldne kjuker og lavarter.

Alle funn skal registreres i Artsobservasjoner.no. Deltakere må ha opprettet bruker der.

Ta med notatbok, GPS- om du har, fotoapparat, samt noe til å samle belegg i.

Turen er i samarbeid med Botanisk forening.

Oppmøtedetaljer

Oppmøte på parkeringsplassen Granåsen nedre