Basic Course in Mushroom Foraging – English – Grunnkurs sopp

Practical info

From: 22.09.2022 17:00

To: 24.09.2022 15:30

Address: Gløshaugen, Trondheim, Norge

Hosting society: Trondheim sopp- og nyttevekstforening

Region: Trøndelag

Free slots: 18

Price from: 1000 kr

Leaders

Patrick Christian Bösch

patrick.c.bosch@ntnu.no

Order / Register

Deadline: 21.09.2022 21:00

Lær om gode matsopper og de farligste giftsoppene - Engelsk

Vi inviterer til grunnkurs i soppkunnskap med undervisning på engelsk.

Det koster kr 1000 for medlemmer, kr 1500 fro andre.

Kursets formål er å lære å kjenne et utvalg gode matsopper og de farligste giftsoppene. Etter kurset skal deltakerne føle seg trygge på disse artene, kunne plukke dem og bruke til mat.

Kurset består av både teoriundervisning og turer, der man får være med å finne sopp og lære om de forskjellige artenes voksesteder.

Studenter på tur

We invite you to a basic course in mushroom knowledge with teaching in English.

Price for members kr 1000, for others kr 1500.

The purpose of the course is to get to know a selection of good edible mushrooms and the most dangerous poisonous mushrooms. After the course, participants should feel confident in these species, be able to pick edible mushrooms and use them for food.

The course consists of both theory teaching and field work, where you will get to help finding mushrooms and learn about the habitats of the different species.

Tidsplan:

Torsdag 22.09. 17.00 – 21.00
Teoriundervisning på Gløshaugen

Fredag   23.09.  16.30 – 21.00
Oppmøte på Moholt kirkegård der vi tar en liten sopptur og etterpå drar vi videre til Dragvoll Idrettsbygg for artsbestemmelse

Lørdag 24.09.  09.00 – 15.30
Sopptur og artsbestemmelse (ikke bestemt hvor vi drar)

Oppmøte ved kursstart er Gløshaugen, nærmere adresse vil bli opplyst senere

The course consists of both theory teaching and field work, where you will get to help finding mushrooms and learn about the habitats of the different species.

Schedule:

Thursday 22.09. 17.00 – 21.00
Theory at Gløshaugen

Friday 23.09.  16.30 – 21.00
We meet at Moholt kirkegård for a short session of mushroom hunting and continue on to Dragvoll Idrettsbygg to determine the species of the mushrooms found.

Saturday 24.09.  09.00 – 15.30
Mushroom hunting and species identification in the forest. Location to be determined.

 

Medlemmer har redusert deltakerpris, så medlemskap lønner seg. For å få medlemsprisen må man være innlogget ved påmelding.

Er du ikke medlem, kan du melde deg inn her:
Medlemskap | Norges sopp- og nyttevekstforbund (soppognyttevekster.no)

Avbestillingsregler:
til og med 22. august  = refusjon av hele kursavgiften
fra 23. august til 15. september = refusjon av halve kursavgiften,
fra 16. september til kursstart = ingen refusjon

 

Members have reduced participant price, so membership pays off. In order to receive the membership price, you must be logged in when registering.

If you are not a member, you can register here:
Medlemskap | Norges sopp- og nyttevekstforbund (soppognyttevekster.no)

Cancellation:
until 22 August = refund of the full course fee
from 23 August to 15 September = refund of half the course fee,
from 16 Septeber to course start = no refund

Oppmøtedetaljer

Oppmøte ved kursstart er Gløshaugen, adresse blir kunngjort senere.
Location for the start of the course will be at Gløshaugen, exact address to be announced.