Den store artsjakten

soppkontroll-placeholder

Praktisk info

Dato: 05.06.21

Tidspunkt: 11:00 - 15:00

Adresse: Melhusvegen 889, 7228 Kvål, Norge

Forening: Trondheim sopp- og nyttevekstforening

Region: Trøndelag

Pris fra: Gratis

Ledere

Edel Kristin Humstad

91813781

edel.humstad@gmail.com

Arrangementet er allerede ferdig

Vi skal finne og registrere flest mulig arter i løpet av en dag.

Lørdag‌ ‌5.‌ ‌juni‌ ‌foregår‌ ‌Den‌ ‌store‌ ‌Artsjakten.‌ ‌‌Dette‌ ‌er‌ ‌en‌ ‌årlig‌ nasjonal‌ ‌kartleggingsdugnad‌ ‌og konkurranse i regi av Sabima hvor‌ ‌det‌ ‌er‌ ‌om‌ ‌å‌ ‌gjøre‌ ‌å‌ ‌finne‌ ‌flest‌ ‌plante-,‌ dyre-‌ ‌og‌ ‌sopparter‌ ‌i‌ ‌løpet‌ ‌av‌ ‌ett‌ ‌døgn‌ ‌for‌ ‌deretter‌ ‌å‌ ‌registrere‌ funnene.‌  ‌Den‌ ‌Store‌ Artsjakten‌ ‌er‌ ‌en‌ ‌del‌ ‌av‌ ‌et‌ ‌folkeforskningsprosjekt hvor eksperter og naturinteresserte møtes og jobber sammen for å skape et øyeblikksbilde av artene vi kan finne i Norge.

 

Trondheim sopp- og nyttevekstforening stiller lag sammen med Norsk Botanisk Forening. Turen legges til Hofstad, langs Gaula, rett sør for Melhus. Her er det lite registrert fra før. Beliggenheten er slik at våren trolig har kommet relativt langt, samt at vi innen kort rekkevidde, delvis til fots eller med bil, kan rekke over flere ulike naturtyper, inkludert grusør, flommarksskog, gjenvoksende kroksjøer, åker og forstyrra mark, samt eldre barskog.
Anders Kolstad (Botanisk forening) er koordinator for turen, men det er ellers ingen formell turleder. Anders vil gjøre en rekognoseringsrunde og komme tilbake med mer informasjon om parkering og eventuelt andre detaljer. Følg med i arrangementsinformasjonen på Facebook for oppdaterte detaljer, eller ta kontakt med Edel Humstad.
Varigheten på turen er satt vilkårlig til 4 timer, men det blir opp til turfølget hvor lenge de holder på. Reglene for konkurransen sier at alle funn må skje på datoen 5 juni, så man har i teorien 24 timer.
Alle funnene vi gjør skal være sikre funn. Vi setter kvaliteten på våre registreringer høyt over målet om å vinne konkurransen om å registrere flest arter. Datakvaliteten sikres ytterligere ved at flest mulig funn registreres på nettbrett i felt gjennom artsobservasjoner.no. De som har nettbrett må gjerne ta det med.
Ta med:
munnbind
gode sko/støvler
penn, papir, evt. nettbrett og powerbank
bestemmelseslitteratur
mat og drikke
kamera
gps

NB! Registrering er påkrevd av smittevernhensyn, da vi må ha oversikt over alle turdeltakere. Deltagerregistrering vil bli gjennomført ved oppmøte før turen starter, men for å forenkle dette ber vi om påmelding på forhånd. Vi følger ellers gjeldende smittervernråd på turen.