Årsmøte 2022

Praktisk info

Dato: 28.02.22

Tidspunkt: 18:00 - 20:00

Adresse: Fagertunvegen 2, 7021 Trondheim, Norge

Forening: Trondheim sopp- og nyttevekstforening

Region: Trøndelag

Pris fra: Gratis

Arrangementet er stengt for påmelding

Årsmøte med foredrag, "Samisk sanking og tradisjon" med Sigbjørn Dunfjeld

Velkommen til årsmøte i TSNF 2022

Styret innkaller med hjemmel i TSNFs vedtekter § 5 til ordinært årsmøte i Trondheim sopp- og nyttevekstforening mandag 28. februar kl 18.00 på Åsveien skole, Fagertunvegen 2, 7021 Trondheim.

Vi håper at vi får gjennomføre et vanlig årsmøte der vi kan samles, men nåværende smittesituasjon gjør at vi kan bli nødt til å ha møtet digitalt. Nærmere informasjon om hvordan det utvikler seg vil bli utsendt.

Alle som vil delta må melde seg på via påmeldingslinken. Dette er nødvendig for å kunne planlegge plassbehovet og den praktiske gjennomføringen av møtet. Alle medlemmer i TSNF, som har betalt kontingent, har møte-, forslags- og talerett på årsmøtet.

Vi inviterer til et åpent møte der også andre enn våre medlemmer kan delta, for å få med seg Sigbjørn Dunfjelds foredrag og få informasjon om foreningen. Dersom det på grunn av smittesituasjonen blir begrensninger på deltakerantall, blir medlemmer i foreningen prioritert.

Det blir registrering ved oppmøte for å avklare hvem som er medlemmer og ikke. Bare medlemmer har stemmerett.

Styrets forslag til dagsorden:

 1. Åpning – Velkommen
 2. Samisk sanking og tradisjon. Foredrag av Sigbjørn Dunfjeld
 3. Konstituering
  1. Godkjenning av innkallingen
  2. Godkjenning av forretningsorden
  3. Godkjenning av saksliste
  4. Valg av møteleder
  5. Valg av referent
  6. Valg av representanter til å signere protokollen
 4. Årsmelding 2021
 5. Regnskap 2021
 6. Årsplan og budsjett 2022
 7. Innkomne forslag
 8. Valg

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet sendes innen 7. februar til post@tsnf.no

Årsmøtedokumentene vil bli sendt ut til alle påmeldte medlemmer, senest 13. februar.

Leder og fire styremedlemmer, samt to varamedlemmer er på valg. Forslag til valgkomitéen kan sendes til leder i komitéen Hanne Edvardsen; hanne.edv54@gmail.com , og/eller til Edel Humstad; edel.humstad@gmail.com