Årsmøte 2023

Praktisk info

Dato: 27.02.23

Tidspunkt: 18:00 - 20:30

Adresse: Fagertunvegen 2, 7021 Trondheim, Norge

Forening: Trondheim sopp- og nyttevekstforening

Region: Trøndelag

Pris fra: Gratis

Bestill / Meld på

Påmeldingsfrist: 24.02.2023 22:00

Årsmøte og foredraget "Sankerne, naturens beste forvaltere"

Velkommen til årsmøte i TSNF 2023

Styret innkaller med hjemmel i TSNFs vedtekter § 5 til ordinært årsmøte i Trondheim sopp- og nyttevekstforening mandag 27. februar kl 18.00 på Åsveien skole, Fagertunvegen 2, 7021 Trondheim.

Alle som vil delta må melde seg på via påmeldingslinken. Dette er nødvendig for å kunne planlegge plassbehovet og den praktiske gjennomføringen av møtet. Alle medlemmer i TSNF, som har betalt kontingent, har møte-, forslags- og talerett på årsmøtet.

Vi inviterer til et åpent møte der også andre enn våre medlemmer kan delta, for å få med seg Pål Karlsens foredrag og få informasjon om foreningen.

Pål Karlsen har skrevet boken Sankerne, naturens beste forvaltere’.
Bokomslag: Kolofon forlag

 

Det blir registrering ved oppmøte for å avklare hvem som er medlemmer og ikke. Bare medlemmer har stemmerett.

Styrets forslag til dagsorden:

 1. Åpning – Velkommen
 2. Sankerne, naturens beste forvaltere. Foredrag av Pål Karlsen, daglig leder i Norges sopp- og nyttevekstforbund
 3. Konstituering
  1. Godkjenning av innkallingen
  2. Godkjenning av forretningsorden
  3. Godkjenning av saksliste
  4. Valg av møteleder
  5. Valg av referent
  6. Valg av representanter til å signere protokollen
 4. Årsmelding 2022
 5. Regnskap 2022
 6. Årsplan og budsjett 2023
 7. Innkomne forslag
 8. Valg

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret innen 6. februar til post@tsnf.no.

Årsmøtedokumentene vil bli sendt ut til alle påmeldte medlemmer, senest 12. februar.

Leder, 3 styremedlem, to varamedlemmer, en revisor og ett valgkomitémedlem er på valg. Forslag til valgkomitéen kan sendes leder Edel Humstad.