Repetisjonskurs for eksamenskandidater, Trondheim

Praktisk info

Fra: 07.09.20 17:30

Til: 07.09.20 21:00

Adresse: Tungasletta 2, 7047 Trondheim, Norge

Forening: Trondheim sopp- og nyttevekstforening

Region: Trøndelag

Pris medlem: Gratis:

Dette arrangementet er kun for medlemmer

Antall plasser: 26

Antall plasser igjen: 3

Ledere

Arrangementet er allerede ferdig

Du må være medlem og kandidat til soppsakkyndigeksamen 2020 for å kunne delta ved kurset.
Du må melde deg på kurset via linken til venstre. 

 

 

Kurset er samlingsbasert med følgende program


TORSDAG 16 JANUAR 2020 – 17:30 – 21:30
Tungasletta 2, 7047 Trondheim.
Kursholder: Jim-Andre Stene


Tema: Repetisjon av soppsakkyndigpensum
Gjennomgang av bilder av alle arter i soppsakkyndigpensum. Gir 2-3 sentrale kjennetegn og be kursdeltagere notere i excelliste sopper de kan godt, noe og dårlig. Arter: Alle

Mål: Kursdeltagere skal få en totaloversikt over pensum og individuelt kartlegge hull i kompetansen. Deltagere får utlevert flashcards (Flashcard Hero) i etterkant av kurset.

 

 


TORSDAG 12 MARS 2020 – 18:00 – 21:00

Tungasletta 2, 7047 Trondheim.
Kursholder: Jim-Andre Stene


Tema: Teori soppforgiftninger

Teoretisk gjennomgang av giftige sopper, gruppere de soppene som påvirker fordøyelsessystemet, nervesystemet, cellegifter og de andre. Giftrødspore, lakrisriske, giftkremle, giftsjampinjong, gul potetrøyksopp, besk svovelsopp, tårereddiksopp, pantermusserong, pluggsopp, honningsopp, enkelte korallsopper, enkelte milde kremler rå, rødnende fluesopp, kamfluesopper, rødskrubb, blodrørsopp, ildrørsopp, grå blekksopp, klubbetraktsopp, rød fluesopp, brun fluesopp, panterfluesopp, vårtrevlesopp, andre trevlesopper, små hvite traktsopper, fleinsopp, bittersopp, hvit fluesopp, grønn fluesopp, giftparasollsopp, spiss giftslørsopp, butt giftslørsopp.

Mål: Kursdeltagere skal få en oversikt på å gruppere soppene inn i de forskjellige kategoriene. Soppkortene benyttes for å legge soppene under riktig kategori. Det skal gis fordypende informasjon i sopper som påvirker cellene.

 


MANDAG 24 AUGUST 2020 – 18:00 – 21:00

Tungasletta 2, 7047 Trondheim.
Kursholder: Jim-Andre Stene


Tema: Teori hvite skivesopper

Teoretisk gjennomgang av hvite sopper i soppsakkyndigpensum. Hvit fluesopp, hvit form av grønn fluesopp, vårtrevlesopp, silketrevlesopp, små hvite traktsopper, hvitaktige traktsopper, giftrødspore, tårereddiksopp, reddikmusserong, sommermunkehatt, hvit knippesopp, hvit åkersopp, hvit anistraktsopp, turkistraktkremle, hvit kamfluesopp, sjampinjonger, matblekksopp, melsopp, vårfagerhatt, kjempetraktmusserong, silkemusserong, åkerparasollsopp, narresjampinjong, hvit sprøsopp, stor kragesopp, krittøsterssopp, bjørkeøsterssopp, lodden hvitriske og hvit pepperriske.

Mål: Kursdeltagere skal få en oversikt på de hvite soppene. Kursdeltageren skal lære om spiselighet og hvordan de hvite soppene skille fra hverandre med karakterer som skiller de.

 


MANDAG 31 AUGUST 2020 – 18:00 – 21:00

Tungasletta 2, 7047 Trondheim.

Kursholder: Jim-Andre Stene


Tema: De 6 giftigste

Teoretisk gjennomgang av de 6 giftigste soppene. Spiss giftslørsopp, butt giftslørsopp, hvit fluesopp, grønn fluesopp, flatklokkehatt. Resterende tid av kurset blir til gjennomgang av praktiske eksemplarer tilgjengelig.

Mål: Kursdeltagere skal få en oversikt over de farligste soppene med tydelige kjennetegn og forvekslingsfarer. Kandidatene skal få god innsikt i forløp og virkning av cellegiftene orrelanin, aminitin, phallodin og gyromitrin.

 

 


MANDAG 7 SEPTEMBER 2020 – 18:00 – 21:00

Tungasletta 2, 7047 Trondheim.
Kursholder: Jim-Andre Stene


Tema: Museronger

Teoretisk gjennomgang av bitter riddermusserong, bjørkemusserong, broket musserong, gallemusserong, gråmusserong, grå jordmusserong, kransmusserong, pantermusserong, reddikmusserong, riddermusserong, silkemusserong, stankmusserong, svovelmusserong, såpemusserong.

Mål: Kursdeltagere skal lære å skille de forskjellige musserongene i pensum. I tillegg skal kandidatenvite at pantermusserong er svært giftig og at de fleste brune musseronger er giftig og skal vrakes. Kandidaten skal ha kunnskap om store og gjentatte inntak av riddermusserong kan gi dødelig dose.

 

 


MANDAG 7 SEPTEMBER 2020 – 18:00 – 21:00

Tungasletta 2, 7047 Trondheim.
Kursholder: Jim-Andre Stene


Tema: Prøveeksamen

Informasjon om hvordan en eksamen gjennomføres og vurderes. Kandidatene får prøve seg med en prøveeksamen med et lite utvalg sopper. Kandidaten skal få en rask og konkret tilbakemelding på hva som var feil, rett og tips til gjennomføringen frem mot eksamen.

Mål: Bli trygg på eksamensformen og teste seg selv.