Ekstraordinært årsmøte TSNF

Praktisk info

Fra: 23.10.20 08:00

Til: 25.10.20 20:00

Forening: Trondheim sopp- og nyttevekstforening

Region: Trøndelag

Pris medlem: Gratis:

Dette arrangementet er kun for medlemmer

Ledere

Maria Myhre-Gomez Hegge

97729230

maria@tsnf.no

Arrangementet er allerede ferdig

Det innkalles til

Ekstraordinært årsmøte

I Trondheim sopp- og nyttevekstforening  23. – 25. oktober.
På grunn av faren for smitte vil årsmøtet avvikles med en nettløsning. Nærmere informasjon om hvordan det fungerer vil bli utsendt til alle påmeldte i god tid.

Hjemmel for møtet er vedtektenes § 5.
Saken som er til behandling er suppleringsvalg til styret.

Bakgrunnen for styrets beslutning om ekstraordinært årsmøte er følgende:

På årsmøtet 27. februar i år ble det besluttet å endre vedtektenes § 4 og utvide styret til 7 medlemmer og 2 varamedlemmer. Valgene ble så gjennomført i henhold til dette. Begrunnelsen for å utvide styret var økt saksmengde og behov for flere hender å fordele oppgaver på.  Av forskjellige årsaker har noen styremedlemmer sluttet, og vi har derfor behov for å supplere til styret nå.  Arbeidsoppgavene i år har vært og vil fortsette å være formidable, med veldig mye ekstraarbeid pga Covid 19. Det blir for lenge å vente til ordinært årsmøte, om vi skal kunne gjennomføre 2021-sesongen slik vi ønsker og har planlagt.

Valgkomiteen har fått melding om å sette i gang arbeid med å fylle vervene;

  • 2 styremedlemmer
  • 2 varamedlemmer

Valgkomiteens innstilling vil foreligge 1 uke før møtet, 16. oktober.