Teoridelen av kurs for soppsakkyndige

Praktisk info

Fra: 16.04.2021 18:00

Til: 18.04.2021 18:00

Forening: Trondheim sopp- og nyttevekstforening

Region: Trøndelag

Pris fra: Kr 1000

Antall plasser: 125

Antall plasser igjen: 125

Ledere

Vår populære kursleder Jim-Andre Stene er læremester

Prøveforsøk i 2021: Teoridelen av soppsakkyndigkurset på nett, med mulighet for å få organisert feltdelen lokalt.

Kurs for soppsakkyndige er et eksamensforberedende kurs for kandidater som skal ta prøve for soppsakkyndige året etter. Dette kurset består normalt av 20 timer teori og 20 timer i felt. Det er ikkje mulig å stå på prøve for soppsakkyndig uten praktisk erfaring med soppene. Den tiden man bruker i felt er derfor svært viktig.

Soppsakkyndigkurset er normalt på 40 timer. Det er mange små foreninger som ikke har nok kandidater til å gjennomføre kurset. Norges sopp- og nyttevekstforbund har derfor laget en prøveordning hvor vi tilbyr teoridelen av kurset i samarbeid med Trondheim sopp- og nyttevekstforening, og så hjelper de deltakerne som ønsker det å få hjelp med feltarbeid og videre oppfølging frem mot prøven i 2021 saman med de lokale medlemsforeningene våre.

Teoridelen av kurset vil gå igjennom arter og slekter på pensumslisten, slik at du har det teoretiske grunnlaget for å gjennomføre feltarbeidet. Dersom du ønsker å gjennomføre feltarbeid lokalt i din foreining, eller få hjelp til å finne en annen løsning, må du gi beskjed til Lene Johansen, soppkontrollkoordinator i Norges sopp- og nyttevekstforening. Det gjør du ved å fylle ut skjemaet som er lenket opp i førre setning.

Det kan også fungere fint for den som ønsker å repetere tidligere lærdom. Du betaler halve prisen av fullt kurs, kr 1000 for medlemmer i en av NSNFs foreninger, kr 1500 for ikke-medlemmer. Kurskompendium på er inkludert i prisen.

Se studieplan for detaljert innhold.

16.04.21 – søndag 18.04.21 (20 timer) 

Vi starter med å lære om bestemmelse av sopp, soppens oppbygning og starter med rørsoppene

Fredag 18:00 – 22:00

Lørdag 09:00 – 17:00

Søndag 09:00 – 17:00