Årsmøte TSNF

Praktisk info

Fra: 25.03.2021 18:00

Til: 26.03.2021 18:00

Forening: Trondheim sopp- og nyttevekstforening

Region: Trøndelag

Pris fra:

Dette arrangementet er kun for medlemmer.
Bli medlem her

Arrangementet er allerede ferdig

Velkommen til årsmøte i TSNF

Styret innkaller med hjemmel i TSNFs vedtekter § 5 til ordinært årsmøte i Trondheim sopp- og nyttevekstforening.

Årsmøtet skal etter vedtektene holdes innen utgangen av februar og var først planlagt til 18. februar, som ble kunngjort på foreningens nettside. Det ble så utsatt til 25. mars, da vi håpet å kunne gjennomføre et fysisk møte.

På grunn av faren for smitte kan vi likevel ikke ha fysisk møte, derfor vil årsmøtet avvikles med en nettløsning, med bare skriftlig behandling. Tida for årsmøte blir ett døgn; fra 25. mars kl 18 til 26. mars. kl 18. Hver og en kan i løpet av dette tidsrommet behandle de skriftlige sakene. Nærmere informasjon om hvordan det fungerer vil bli utsendt til alle påmeldte i god tid.

Vi ber alle om å melde seg på arrangementet. Se påmeldingsknapp på denne nettsiden.

Siden det bare blir skriftlig behandling, vil vi finne en løsning for å gi mulighet til å komme med andre forslag enn innstillingene, samt å fremme kommentarer og/eller protokolltilførsler, som gjøres synlige for alle.

Dagsorden:

  1. Konstituering
  2. Årsmelding 2020
  3. Regnskap 2020
  4. Årsplan og budsjett 2021
  5. Innkomne forslag (frist 4. mars)
  6. Valg

 

Forslag til årsmøtet sendes innen 4. mars til post@tsnf.no

Årsmøtedokumentene blir sendt ut til alle påmeldte medlemmer 10. mars.

Tre styremedlemmer og to varamedlemmer er på valg. Forslag til valgkomitéen sendes til komitéens leder Tijana Gajik på tijana.gajic@gmail.com.

Styret sier seg lei for at det heller ikke nå er mulig med et vanlig møte der vi kan treffes. Vi ønsker å kalle inn til et medlemsmøte så raskt smittevernhensynet tillater det, for å ha dialog med medlemmene. Mye skal planlegges for den kommende sesongen, og dette trenger vi å involvere flere i.

Vedtektene: http://www.tsnf.no/wp-content/uploads/Vedtekter-for-TSNF-fra-%C3%A5rsm%C3%B8tet-2020.pdf

 

Påmeldingsfristen til årsmøtet var 8. mars kl 1800.