Kartleggingstur i Nordelva naturreservat

Praktisk info

Fra: 19.09.2020 11:00

Til: 19.09.2020 17:00

Adresse: Krinsvatnet, Indre Fosen, Norge

Forening: Trondheim sopp- og nyttevekstforening

Region: Trøndelag

Pris medlem: Gratis:

Pris ikke-medlem: Gratis:

Antall plasser: 20

Antall plasser igjen: 13

Arrangementet er allerede ferdig

Kartleggingstur i Nordelva naturreservat

Kartleggingstur for kartleggere i Trøndelag, arrangeres i samarbeid med Botanisk forening.

Området har en stor og rik forekomst av kystgranskog som skal kartlegges mer grundig og tverrfaglig med vekt på sopp, karplanter, mose og lav. Turen er best egnet for de som er erfarne i kartleggingsarbeid og har god artskunnskap i ett eller flere felt. Stedvis ulendt og krevende terreng.

Begrenset antall deltagere og samkjøring inn i området må til pga. svært begrensede parkeringsmuligheter i felt. Påmelding nødvendig for koordinering av grupper, parkering og skyss. Det er anledning for å parkere på Flakk, ta ferga gratis og samkjøring fra Rørvik. Oppmøte ved parkering på Krinsvatn.

Tillatelse til ferdsel og innsamling av nødvendige belegg av sopp er innhentet fra Fylkesmannen.